Hoe kom ik aan label C?

Inmiddels hebben we veel ervaring. Met het adviseren naar een energielabel C. Toch zijn er gebouwen die zich niet gemakkelijk laten 'overhalen' tot een beter label. In deze blog ga ik bijhouden welke maatregelen effect sorteren. Ik probeer ze te rangschikken, van véél effect naar weinig. Dat kan natuurlijk per gebouw verschillen, maar tóch...

  1. Verwijder de circulatieleiding voor tapwater en vervangen deze voor één of meerdere elektrisch boilers, of nog beter: elektrische doorstromers. De circulatieleiding weegt erg negatief op het energielabel. 
  2. Stap af van het gas. Zelfs een HR107-ketel, hoewel deze een goed rendement heeft, scoort stukken slechter dan een warmtepomp (VRV/VRF-systeem). Dus kun je verwarmen middels plafondunits: doen.
  3. Vervang verlichting door LED-verlichting. Deze heeft vaak een vermogen van 30-50% van 'standaard' TL-verlichting. 
  4. Plaats zonnepanelen. Let hierbij op het aanwezig zijn van een kwaliteitsverklaring van bcrg.nl 
  5. Isoleer alles wat niet geïsoleerd is. Dit heeft meer effect dan het béter isoleren van dat wat al matig geïsoleerd is. En belangrijk: bewaar alle gegevens van de isolatie die wordt toegepast, maak foto's tijdens de uitvoering en bewaar de leverbonnen en facturen. Deze kunnen dienen als bewijslast voor de EP-adviseur. 
  6. Veel beglazing aanwezig: vervang sowieso enkele beglazing voor HR++ (of beter: Triple glas). Standaard dubbele beglazing 'upgraden' naar HR++-beglazing heeft minder effect op het label.

Om zeker te weten dat uw pand naar label C, of beter: naar label A komt, neemt u contact op met een EP-adviseur.

Over de schrijver
Reactie plaatsen